ลงทะเบียนวันที่ 25 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2562

ประกาศผลวันที่ 25 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2562

ชำระเงินค่าลงทะเบียนวันที่ 25 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2562

ปฏิทินการศึกษา/กิจกรรมวันที่ 25 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2562

เรียนกับเราแล้วได้อะไร ? การรันตีแผนการเรียน

ใบประกาศนียบัตรมีหลักสูตรประกาศนียบัตรที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการการพัฒนาทักษะของแต่ละบุคคล

หลักสูตรปริญญาได้รับการรับรองหลักสูตรปริญญาออนไลน์ได้รับการรับรองฯ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าหลักสูตรภาคปกติทุกประการ

ประหยัดค่าใช้จ่ายหลักสูตรออนไลน์ไม่มีเก็บค่าอุปกรณ์ และค่าบำรุงการศึกษา เหมือนหลักสูตรภาคปกติ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเรียนได้ทุกสถานที่ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง

ความหลากหลายหลักสูตรออนไลน์แต่ละหลักสูตรจัดทำมาเป็นอย่างดีและหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการ และพัฒนาหลักสูตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นับเวลาถอยหลัง

ปิดรับสมัคร วว ดด ปปปป

รายวิชา